Miniatyriserad aktiv luftkylning för elektronik

Diarienummer 2017-04535
Koordinator Chillwind Technologies AB - RAPKAP AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Med Vinnovas stöd kommer RapKap att komma betydligt närmare en reell marknadsintroduktion, med målsättningen att ha lagt en tydlig grund för att kommersialisera minst en produkt mot slutet av projektet. Företaget och kommer utvecklas mot nya faser och mot nya marknader. Projektet skall utveckla miniatyriserad kylare för inbyggd elektronisk styrenhet i fastighetsautomation, en effektiv elektroniklösning skall tas fram och projektet skall upprätta ett testlab.

Förväntade effekter och resultat

Med Vinnovas stöd kommer RapKap att kunna utveckla en prototyp för kylning av elektronik. Prototypen skall visas för identifierade potentiella kunder, och det förväntade resultatet är en positiv köpsignal. Med den kan RapKap ta in finansiering som krävs för lansering av produkten. RapKap räknar med utvidgad IP relaterad till tekniken.

Planerat upplägg och genomförande

RapKap skall i projekt bedriva fortsatt affärsutveckling, vari ingår diskussioner och möten med kundkontakter i Sverige och en samarbetspartner i Asien. I affärsutvecklingsupplägget ingår att ta in kapital, med målet att ta produkten ut på världsmarknaden. Projektet är uppdelat i administration och affärsutveckling, prototyputveckling, elektronikutveckling, förberedelse för tillförlitlighets- och långtidstester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.