Miniatyriserad aktiv luftkylning för elektronik

Diarienummer 2017-04535
Koordinator Chillwind Technologies AB - RAPKAP AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Chillwind har framgångsrikt utvecklat och visat produktprototyp för potentiell kund och har inlett samarbetsdiskussion. Produktionsinriktad produktdesign är framtagen och miljö för långtidsstudier är byggd och tester inledda. Produktion är ännu inte inledd, men kapitalanskaffning pågår för att möjliggöra detta.

Resultat och förväntade effekter

Chillwind har tagit fram en ny produktdesign med många tillämpningsområden, och med Vinnovas stöd har resan till produktionsberedd produkt kunnat genomföras. Resultatet är en ytterst liten fläkt med brett användningsområde och Chillwind förväntar sig ett stort intresse vid den kommande lanseringen. Med låg energiförbrukning och mycket liten formfaktor kan den användas för att flytta kylande eller värmande luft i små utrymmen i elektriska produkter, i fordon och bärbar utrustning.

Upplägg och genomförande

Chillwind har genomfört en marknadsanalys genom demo av initial produktprototyp för potentiella kunder och noga utvärderat responsen. Resultatet blev en ändring i produktdesign för att öka antalet användningsområden. Anpassningen genomfördes och ett nytt produktkoncept har utvecklats med ett bredare användningsområde än för den tidigare prototypen. Tester för EMC-nivåer är genomförda och livstidsstudier pågår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.