Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljövänliga och energieffektiva fabriker

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 600 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00315_publikrapport_SV.pdf (pdf, 416 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Nya drivlinor konstrueras, men i nära framtiden kommer dem att produceras parallellt i samma produktionssystem. Detta innebär att produktionssystemet 2015 kommer att producera olika varianter och modeller i samma produktionslina. En av affekterna kommer att vara mindre satsstorlekar, som i sin tur kräver mer flexibla och effektiva logistik och flödesgrupper. Vidare kommer en av nyckelfaktorerna i framtidens komponenttillverkning att vara användning av förbättrad teknologi för minimering av effekter för miljö och hälsa. I detta projekt tre områden för komponentframtagning inkluderas: gjutning, värmebehandling och bearbetning. övergripande mål är att åstadkomma en robust, kostnads- och energieffektiv tillverkning av komponenter för framtidens drivlina. Tillverkning kommer att ske på ett miljövänligt sätt så att mängden avfall och förbrukning av råvaror minimeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett av framtidens utmaningar inom komponenttillverkning är att utnyttja teknologer som minimerar påverkan på miljö och hälsa. I detta projekt tre områden av produktframtagning är inkluderade: gjutning, värmebehandling och bearbetning. övergripande mål är att åstadkomma robust, kostnads- och energieffektiv tillverkning av komponenter för framtidens drivlinor: gröna tillverkningsprocesser som minimerar slöseri och användandet av förbrukningsvaror.

Upplägg och genomförande

WP1 minimerar användning av energi och förbrukningsvaror såsom kemikalier och tvättmedel under värmebehandling. WP2 reducerar den totala mängden avfall som produceras i gjuterier samt mängden avfall som behöver deponering. WP3 består av två delar kopplade till processvätskor: vidareutveckling samt angrepsätt att optimera användning och destruktion av framtidens skärvätskor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00315

Statistik för sidan