Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mikrostruktur- och temperaturberoende brottmodellering för analys av varmformning av plåtmaterial

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 374 920 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-00312_SV.pdf (pdf, 688 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet omfattar framtagning av simuleringsmodeller för presshärdning som är en viktig tillverknigsprocess för skyddskomponenter i bilindustrin. I denna process deformeras materialet under hastig avkylning som medför fastransformationer. Brott i det formade materialet i verktyget måste undvikas varför brottkriterier för alla stadier i processen behövs för att utveckla och optimera tillverkningen. Ett omfattande experimentellt program beträffande töjningshastigheter och temperaturpåverkan ingår i projektet. Modellering baserad på experimentella resultat är också en viktig beståndsdel. En modell som täcker de stadier som finns i processen utvecklas, implementeras och valideras på en speciellt utformad komponent. Modellen kommer slutligen att användas för simulering av industriell presshärdning för att utveckla och optimera processen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid projektets slut ska brottmodeller som beskriver materialets brottegenskaper under varmformningen vara implementerade i LS-Dyna som är den programkod som används för termomekaniska formningssimuleringar. Modellerna kommer att användas i det dagliga ingenjörsarbetet för utveckling av presshärdade fordonskomponenter. De kommer att öka tillförlitligheten och noggranhheten i simuleringarna med en effektivare produktutvecklingsprocess som ett direkt resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet utförs i direkt och nära samarbete med LTU och Gestamp HardTech. En seniorforskare på LTU kommer att ha ett huvudansvar för projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00312

Statistik för sidan