Metoder och verktyg för implementering av cell baserade terapier i offentlig sjukvård

Diarienummer 2011-02622
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Under A-projektets gång har produktlösningar som kan svara till vården behov och underlätta implementering av cellterapi identifierats. Genom att bygga upp ett utvecklingslabb för cellterapi som kan hantera ekonomi och logistik, regelverk och produktionsprocesser samt utvärdera nya redskap och behandlingar ges förutsättning för snabbare utveckling av cellterapier. Detta i sin tur skapar en marknad för ny teknik och tjänster som bidrar till att producera och introducera celler i patienter.

Resultat och förväntade effekter

En plan för hur man kan skapa ett utvecklingslabb för cellterapi har formulerats. Genom att fokusera på tre arbetsområden och fyra specifika cellterapier nära klinik och ges förutsättning att skapa en modell som kan förkorta implementeringstiden för cellterapi i offentlig vård. Då forskare, kliniker och företag samverkar i projektet kan under en eventuell B-fas, nya produkter och tjänster tas fram som svarar till vårdens behov och som underlättar klinisk användning av cellterapi.

Upplägg och genomförande

Ett tiotal företag har kontaktats och ett stort arbete med att förbereda avtal har genomförts. Cellterapier som inlett klinisk prövning i människa har identifierats och fyra projekt utförda av forskare/kliniker på Karolinska har valts ut som modell för uppbyggnad av ett utvecklingslabb för cellterapi. Arbete med hälsoekonomi och etik har initierats och en arbetsplan för uppbyggnad av viktiga processer inom ekonomi, logistik, regelverk, cellproduktion och vårdkedjor har strukturerats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.