Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metal Paste - Utveckling av en metod för additiv tillverkning i metall

Diarienummer
Koordinator BRYNE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Studien har genomfört de i ansökan angivna aktiviteterna. Målsättningen att konstruera ett fundament till en maskin som kan tillverka metallfilmer lager på lager har uppnåtts. Projektet har undersökt vilka metallegeringar som är lämpliga att använda. Konstruktionsarbetet har använt befintliga tekniska lösningar på marknaden för att stabilisera processen med avseende på värme och metallutläggning. Studien har också verifierat experimentellt att konstruktion fungerar samt utvärderat lager-på-lager av metallfilmer genom fogning med lödning fungerar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultatet visar att metallutläggningstekniken fungerar och går att skala upp till större volymer. Legeringssammansättningen och utläggningstemperaturen är viktig, men det avgörande är metallhanteringen innan utläggning. De filmer som lagts har en maximal yta på 400x700mm men processen skulle kunna göras över en betydligt större yta, alternativt som en kontinuerlig process. Potentialen för användningar inom såväl additiva tillämpningar eller i applikationer av längre processer som skivmaterial är synnerligen stor.

Upplägg och genomförande

Styrkan med att arbeta intensivt med ett projekt är att utvecklingstakten blir hög. Utvecklingsstegen kan utföras och återupprepas, med införda justeringar, tills de satta kraven kan uppfyllas. Inom företaget finns metallhantering, materialanalys, konstruktion, vilket gör utvecklingsarbete effektivt. Långsiktighet, korta beslutsvägar, ett stort fokus och genuint intresse är viktiga förutsättningar för ett bra innovationsarbete. Vi tror att ett litet innovativt företag är effektivare på att ta fram unika lösningar, trots mindre resurser jämfört med ett större företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00544

Statistik för sidan