Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MCC-AI: Multi-Core Computing in Automotive Industry

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M2:7
Bidrag från Vinnova 1 140 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Det är av yttersta vikt att fordonsindustrin i Sverige även fortsättningsvis kommer att vara en konkurrenskraftig spelare på världsmarknaden. Teknologier med multipla kärnor är nyckelkomponenter för att kostnadseffektivt kunna möjliggöra ökad funktionalitet och nya koncept. Forskning om multipla kärnor har framgångsrikt bedrivits i Sverige under många år. Projektet har överfört användbara forskningsresultat till praktisk nytta i fordonsindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

* Identifierat behov och krav från intressenter inom fordonsindustrin och faställt den senaste tekniken. * Definierat och studerat viktiga områden för multipla kärnor baserat på de identifierade kraven. * Utvecklat demonstratorer för multipla kärnor för att utvärdera viktiga områden. * Gett rekommendationer om hur fordonsindustrin ska hantera övergången till teknologier med multipla kärnor. * Spritt resultat och ökat den övergripande kunskapen och kompetensen inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet har identifierat behov och krav på multipla kärnor inom fordonsindustrin. Det har studerat att utvecklat koncept inom områden som E/E systemarkitekturer, ECU hårdvaruarkitekturer, AUTOSAR system, WCET analys och virtuella plattformar. Projektet har tagit fram demonstratorer och gett rekommendationer för hur fordonsindustrin ska migrera till teknologier med multipla kärnor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02842

Statistik för sidan