MCC-AI: Multi-Core Computing in Automotive Industry

Reference number 2010-02842
Coordinator Volvo Technology AB - M2:7
Funding from Vinnova SEK 1 140 000
Project duration January 2011 - December 2012
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2010-02546-en

Purpose and goal

Det är av yttersta vikt att fordonsindustrin i Sverige även fortsättningsvis kommer att vara en konkurrenskraftig spelare på världsmarknaden. Teknologier med multipla kärnor är nyckelkomponenter för att kostnadseffektivt kunna möjliggöra ökad funktionalitet och nya koncept. Forskning om multipla kärnor har framgångsrikt bedrivits i Sverige under många år. Projektet har överfört användbara forskningsresultat till praktisk nytta i fordonsindustrin.

Results and expected effects

* Identifierat behov och krav från intressenter inom fordonsindustrin och faställt den senaste tekniken. * Definierat och studerat viktiga områden för multipla kärnor baserat på de identifierade kraven. * Utvecklat demonstratorer för multipla kärnor för att utvärdera viktiga områden. * Gett rekommendationer om hur fordonsindustrin ska hantera övergången till teknologier med multipla kärnor. * Spritt resultat och ökat den övergripande kunskapen och kompetensen inom området.

Approach and implementation

Projektet har identifierat behov och krav på multipla kärnor inom fordonsindustrin. Det har studerat att utvecklat koncept inom områden som E/E systemarkitekturer, ECU hårdvaruarkitekturer, AUTOSAR system, WCET analys och virtuella plattformar. Projektet har tagit fram demonstratorer och gett rekommendationer för hur fordonsindustrin ska migrera till teknologier med multipla kärnor.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.