Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mätning av restspänningar i en komponent med hjälp av neutron baserad teknik, förstudie

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – våren 2019
Slutrapport 2019-02586 _GKN_Aerospace.pdf(pdf, 201 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet var att utreda möjligheter med restspänningsmätningar av tjockväggiga komponenter i titan med neutrondiffraktionsmätning. Målet var att utreda vad som gjorts tidigare inom området. En litteraturstudie har genomförts och ett konsortium av experter har etablerats. Ett testobjekt har identifierats samt lämplig anläggning för genomförande av experimentet har kontaktats. En plan för experiment och en ansökan (2019-05274) har skickats till Vinnova. Syfte och mål är därmed uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Flera publikationer indikerar goda möjligheter att mäta restspänningar på tjockväggiga, svetsade komponenter i titan med hjälp av neutrondiffraktion. Ett konsortium bestående av RISE IVF, Swerim och GKN har etablerats och en B-ansökan om pilotexperiment har skickats till Vinnova. Ambitionen är att på sikt etablera neutrondiffraktion som ett industriellt verktyg för mätning av restspänningar på tjockväggiga komponenter och som stöd för validering av restspänningsberäkningar med FEM.

Upplägg och genomförande

En litteraturstudie har genomförts och ett testobjekt bestående av 2 st. tjockväggiga substrat sammansvetsade med elektronbågssvetsning har identifierats. Ett konsortium med RISE IVF, Swerim och GKN har etablerats. En plan för experiment har tagits fram och en anläggning för neutrondiffraktionsmätning har bekräftat att experimentet kan genomföras. En ansökan “Verification of residual stresses after electron beam welding of thick sheets of Ti-4Al-6V (TiWeld)” (dnr 2019-05274) har skickats till Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 januari 2020

Diarienummer 2019-02586

Statistik för sidan