Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lösningar för snabbare utveckling av Skogsbilvägar

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskingsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Föreliggande projekt syftar till att utveckla skogsvägarna i Sverige, för att främja transportflödet av skogsråvaror även under kritiska väderleksförhållanden och hög fordonsvikt. Projektet kommer att undersöka åtgärder för att öka skogsvägars bärförmåga (genom nya stabiliseringstekniker, dränering och materialval) och prova ny praktisk utrustning för utvärdering av tillstånd för nya och befintliga skogsvägar, speciellt under tjällossningsperioder.

Förväntade effekter och resultat

Projektet täcker många områden som kan utvecklas enligt nedan: Förslag på modern och ändamålsenlig drift och underhåll av skogsvägar i Sverige. På längre sikt kommer projektet att bidra till skogsvägarnas tillgänglighet och höja tillgänglighetsklassningen på befintliga vägar. Om fler skogsvägar förstärks för att tåla tyngre fordon (dvs. 64 och 74 ton), så kommer det att minska koldioxidutsläppen eftersom färre fordon kommer att krävas för att transportera samma volym skogsråvara och därigenom minska transportinfrastrukturens klimatpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar en kunskapssammanställning av den senaste forskningen, nationellt och internationellt, som forskningsinstitut har publicerat hittills. Projektet implementeras i sex arbetspaket: 1. Forsknings- och policysammanställning. 2. Analys och val av bästa praxis, innovation och teknik. 3. Konstruktion och provning på storskaliga pilotvägar. 4. Billig och praktisk användarbedömning av valda lösningar. 5. Uppföljning och utvärdering av pilotvägarna efter anläggande. 6. Dokumentation och resultatspridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 april 2024

Diarienummer 2021-01043

Statistik för sidan