Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livstidförlängning av ventilssystem

Diarienummer
Koordinator SO Elektronik Aktiebolag - SO Elektronik AB R&D
Bidrag från Vinnova 1 160 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-01710sv.pdf (pdf, 108 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Direkta resultat (projektmål): - Förlängd livslängd för Staccatoventilen från 300 milj till 500 milj arbetscykler - Minskad spridning i livslängd - Som samlad direkt effekt av dessa resultat möjliggörs användning mot hårdare krav respektive i nya applikationer De tre målen i ansökan är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har i projektet identifierat och verifierat samtliga livslängdsbegränsande faktorer. Vi har genom forskningsutföraren Swerea-Kimab erhållit lösningar som ökat livslängden till minst 500 miljoner venttilslag vilket var ett av projektmålet. Vi har också stabiliserat egenskaperna över livslängd på ett önskvärt sätt. Genom projektet har vi skapat konfidens hos en av våra kunder. Vi har genom projektet byggt upp vår interna kunskap om de områden som begränsar vår tekniks livslängd och på så vis förbättrat vår kompetens i fortsatt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

Den urspringliga konstruktionen och lyfts in i Swerea -Kimabs simulerings modeller. De använda materialen har analyserats. Provningsresultat från fältprovning har ananlyserats. Havererade detaljera har analyserats av Swerea-Kimab. Med utgångspunkt från analysen har sedan lösningsförslag tagits fram för att möte projektmålen. Lösningsförslagen har omvandlats till konstruktionsritningar i samråd med tillverkarkare av detaljer. Därefter har den nya lösningen provats och jämförts med de tidigare konstruktionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2012-01710

Statistik för sidan