Livsmedicin

Diarienummer 2018-03721
Koordinator Västerbottens läns landsting - Västerbottens läns landsting, Livsmedicin
Bidrag från Vinnova 498 872 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Målsättningen med Testbädd Livsmedicin är att genomföra testning och utveckling av nya och innovativa patient-, vårdlösningar inom Personalised Medicine med fokus på Connected Health dvs digitala verktyg för att följa individers hälsa som används för vård och prevention genom att dra nytta av regionens kompetens inom innovation, Big Data, akademi och en mottaglig sjukvård som agerar till förmån för en förbättrad sjukvård och omsorg. Testbädden kortar vägen från idé till innovation och utveckling är en plattform för att skapa nya kommersiella tjänster och produkter för export.

Förväntade effekter och resultat

Testbädd Livsmedicin har efter etablering blivit en utvecklingsstödjande verksamhet med tydliga processer och erbjudande riktat mot industri och entreprenörer inom Personalised Medicine och Connected Health. Inom testbädd Livsmedicin finns förutsättningar för medborgare, kliniker, forskare och industripartners att tillsammans utveckla och testa nya, innovativa Connected Health lösningar. Testbädd Livsmedicin har etablerat ett brett nätverk och ses som ett värdeskapande verktyg för regionen att använda i förnyelsen av hälsa, sjukvård och omsorgen.

Planerat upplägg och genomförande

Inom testbädd Livsmedicin byggs en utvecklingsstödjande verksamhet upp med tydliga processer och erbjudande riktat mot industri och entreprenörer. Konceptet innehåller 4 delar såsom showroom, techlab i form av labb, konstruerad/simulerad användarmiljö och verklig användarmiljö, digital portal samt öppen innovation. De ovanstående miljöerna samt interna kompetenser fungerar som grund för samverkan och kan erbjudas som konceptform intern och externt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.