Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LifeExt2-Implementation

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Produktionsteknik
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undanröja de sista hindren för att kunna implementera i tidigare LifeExt projektet utvecklade livslängdshöjande metoder på stålbroar och nå stora kostnads- och miljöbesparingar. Målen är att: - utveckla metoder för kvalitetssäkring av livslängdshöjande metoder; HFMI & TIG - ta fram behandlingsstrategier och procedurer för HFMI & TIG på bro - statusbedöma, planera, behandla och kvalitetssäkra en bro med LifeExt-metoderna - ta fram underlag för och arbeta med uppdatering av TRVs regelverk - ta fram guidelines för kvalitetssäkring och utbildning

Förväntade effekter och resultat

Effekter som projektet ger är stora kostnads- och miljöbesparingar genom att stålbroarna får längre liv och även kan lastkapacitethöjas med dessa metoder, man behöver inte heller bygga nytt lika ofta, vilket minskar CO2 utsläpp, material och byggkostnader. Trafikantkostnader (stillestånd och trafikstörningar) kommer att kunna minskas med längre liv (färre underhållstillfällen) och metoderna är skalbara, de kan tillämpas generellt på de flesta stålkonstruktioner som är utsatta för utmattningslast.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP). AP1 handlar om kravsättning och val av bro att behandla med livslängdshöjande (LE) tekniker. I AP 2 planeras LE-metoderna och därefter behandlas både provkroppar och den utvalda bron med dessa metoder. AP 3 handlar om kvalitetssäkring av LE-metoder inklusive oförstörande provningsmetoder (OFP) både före, under och efter LE-behandling. Modellering och prediktering av LE-metoderna samt analys av resultaten från behandlingar på bron inkluderas i AP 4. AP 5 består av projektledning, framtagning av guidelines och kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 juni 2021

Diarienummer 2021-01045

Statistik för sidan