Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LifeExt2-Implementation

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Produktionsteknik
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla metoder för kvalitetssäkring av livslängdshöjande metoder HFMI & TIG och studera dessa med ny OFP och laserscanning. Även ta fram strategier och procedurer för behandling med HFMI & TIG på bro, samt införliva statistiska metoder för att förbättra bedömningstekniker före behandling, och prov-implementera teknikerna på en bro, d.v.s. bedöma status, planera, behandla och kvalitetssäkra en bro med LifeExt-metoder. Detta gjordes i samverkan med bro-renoveringsprojektet för bron i Stöde med bra resultat. Uppdatering av TRV regelverk har påbörjats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att prov-implementeringen gick mycket bra och de temporära dokument som togs fram för upphandling och arbete kan användas igen. Eftersom det är flera hundra broar som behöver motsvarande uppdatering i landet så förväntas projektet leda till att fler broar får livslängdshöjande behandling, samt att det arbete och det arbetssätt som utförts och tillämpats i projektet kan vara vägledande. Dessutom har saknade HFMI-utmattningsdata levererats till uppdatering av EC3 och HFMI Guideline. Utbildning för HFMI-operatörer togs fram, vilket möjliggör mer HFMI.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades med 5 arbetspaket och 3 års löptid. En bit in i projektet erbjöds en utökning, tilläggsansökan gjordes och beviljades. Detta gav ytterligare ett arbetspaket, men bibehållet slutdatum. Tillkom gjorde utmattningsprovning av ytterligare en viktig HFMI-behandlad detalj, samt att en utbildning för HFMI-operatörer skulle tas fram och prov-utbildas med. I stort har allt gått mycket bra, trots att projektet behövde ”byta bro” en gång och att en del provning varit både utmanande och tagit längre tid än förutsett. Ett mycket bra samarbete mellan alla har varit nyckeln.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2024

Diarienummer 2021-01045

Statistik för sidan