Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Labtrino - Intelligenta vattenmätarsystem

Diarienummer
Koordinator Labtrino AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Utifrån dåvarande prototyper designa en produktions- och certifieringsredo version, samt addera funktionalitet i form av t.ex. läckagedetektion. Ytterligare målsättningar innefattade en förbättrad batteritid, färre plastdetaljer hos slutprodukt och ett par påbörjade pilottester hos betalande kunder.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget lyckades strategiskt bryta ner de nödvändiga steg från prototyp till produkt och rekrytera kompetens med erfarenhet från massproduktion, både vad gäller plastdetaljer och kretskortsdesign. Bolaget har utformat produkten efter certifieringskraven och arbetat tätt ihop med ackrediterat certifieringsorgan. Bolaget har lyckats implementera läckagedetektion & alarm, samt energieffektiviserat mätenheten så att den med goda marginaler klarar av utlovad batteritid. Ett tiotal lägenheter har försetts med mätare.

Upplägg och genomförande

Arbetspaketen delas upp i Forskning och Utveckling (FoU), Produktion, Certifiering samt Pilottestning. FoU:ens delmål preciserades samt prioriterades systematiskt och teamets resurser fördelades därefter. Ett involverat samarbete med produktionspartnern utvecklades i syfte att säkerställa en lyckad tillverkningsresa. Certifieringskraven granskades och därigenom tydliggjordes många krav och funktionaliteter hos produkten. För verkställande av pilotprojekt evaluerades och besöktes relevanta fastighetsbolag planenligt i försäljningssyfte.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00580

Statistik för sidan