Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på bärverk/bjälklag med nolltolerans mot läckage

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål har varit att sammanföra forskare, offentlig/privat sektor och näringsliv inom främst bygg- och anläggningssidan för att inom samarbetsprojekt kunna utveckla nya attraktiva helhetslösningar för gröna anläggningar/tak med hänsyn taget till den miljön och högt ställda krav på hållbarhet, material, byggnadsteknik och energieffektivisering. Detta syfte och mål för projektet har uppfyllts genom bl a en välbesökt workshop. Intresset för projektet är nu mycket stort. Artiklar om projektet och workshopen har publicerats i branschtidningar och på hemsidor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande resultatet av projektet är att aktuella problem och behov för framtidens många planerade komplexa gröna anläggningar i svenska städer nu delvis kartlagts genom gemensamma insatser från forskare, näringsliv och offentlig/privat sektor. Detta har i sin tur resulterat i att ett hundratal aktörer vill delta i ett eventuellt kommande samverkansprojekt för att medverka till att bygga framtidens anläggningar med kvalitetssäkring och nolltolerans mot läckage. Se bilaga 1.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att bilda ett konsortium och ta fram gemensamma idéer och förslag vad gäller helhetslösningar för gröna anläggningar/tak på bärverk/bjälklag, med nolltolerans mot läckage. Goda och dåliga exempel har identifierats och en workshop har genomförts. Resultat från genomfört arbete, inklusive workshop, har sammanställts och en ansökan till samverkansprojekt tagits fram. Antalet deltagande byggherrar i workshop och projektarbete har varit otillfredsställande lågt och kommer att inledningsvis tas itu med i steg 2, och åtgärdas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00716

Statistik för sidan