Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkra lärares lärande och kompetens (KVAL)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Interactive Institute, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla projektbeskrivning och genomförandeplan för digitala metoder för att mäta, analysera och följa upp kompetensutveckling för lärare. Med grund i forskningsgenomgångar och marknadsanalys ligger fokus nu helt på att kvalitetssäkra lärares lärande och inte själva kompetensutvecklingsinsatserna. Inriktningen är utveckling av ett digitalt verktyg som stödjer och följer lärprocesser inom ramen för lärares professionella lärande.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har säkerställt god tillgång till kompetens, testmiljöer, digital plattform och relevant data för att vidare utveckla och beforska hur just verktyg och metodstöd bäst kan utformas för att kvalitetssäkra lärares professionella lärande, i förlängningen ett organiserat lärande oavsett kontext. Testmiljöer är under etablering men inga tester har påbörjats. En plan för den fortsatta utvecklingen och dess kommande processer bearbetas och förberedelserna inför ansökan till steg 2 pågår.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp formerades och utifrån ett antal workshops har följande aktiviteter planerats och genomförts. En litteratur- och forskningsgenomgång, definiering av centrala begrepp, en screening av marknaden för digitala verktyg/plattformar för att mäta lärande, samt en enkät till skolhuvudmän om nuläge och faktiska behov på området. Vidare genomfördes en öppen workshop. Därutöver har nästa steg förberetts genom att framtida projektparter introducerats i arbetet, varav en ett etablerat företag i HR-branschen med ett väl utvecklat och beprövat digitalt verktyg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03442

Statistik för sidan