Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapsgrafer för samhällsnytta

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 163 170 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

En kunskapsgraf är en strukturerad kunskapsrepresentation som utgör en grundkomponent för att bygga mer avancerade AI-funktionalitet som innefattar resonerande och planerande. Projektet "Kunskapsgrafer för samhällsnytta" har undersökt såväl de datamässiga förutsättningarna som de tekniska möjligheterna att bygga kunskapsgrafer inom Tillväxtverkets kontext, och har exemplifierat funktionalitet med hjälp av data från Tillväxtverkets externa web.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har på ett konkret sätt stärkt samarbetet inte bara mellan RISE och Tillväxtverket, utan även lett till nya samarbetsytor mellan RISE och flera andra myndigheter. Ett konkret resultat från projektet är det nyligen beviljade Vinnovaprojektet "Språkmodeller för svenska myndigheter", som på ett väsentligt sätt kommer stärka svenska myndigheters förmåga inom AI och språkteknologi. Projektet har även bidragit till kunskapsöverföring från RISE till Tillväxtverket genom regelbundna seminarier där olika aspekter av kunskapsgrafer presenterats och diskuterats.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av två arbetspaket. Det första innebar inventering av tillgängliga data på Tillväxtverket för att bygga strukturerade informationsnätverk, och visade med all önskvärd tydlighet på den låga databeredskap som finns hos svenska myndigheter. Det andra arbetspaketet undersökte ett antal olika tekniska möjligheter att bygga kunskapsgrafer från webdatan, och tillämpade de resulterande kunskapsgraferna för ett antal olika demonstrationstillämpningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 februari 2020

Diarienummer 2018-04350

Statistik för sidan