Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt

Diarienummer
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 447 261 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar för att öka den kognitiva tillgängligheten i digitala gränssnitt. Den huvudlösning som identifierats i projektet är att ta fram mätbara kriterier som kan införlivas i internationella standarder för webbtillgänglighet och tillgänglighet i digitala gränssnitt. Dessutom har vi identifierat möjligheten att ta fram verktyg som stöder webbplatsägare när det gäller hur kognitiva kriterier ska tillämpas och tolkas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi har lagt grunderna för att i nästa steg kunna utveckla och testa både kognitiva kriterier och stöd för praktisk tillämpning av kriterierna. Ett viktigt resultat är att vi kunnat bekräfta att det både finns en efterfrågan för sådana kriterier och verktyg, och att det finns de rätta förutsättningarna för att ge lösningarna spridning både i Sverige och internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av ett konsortium bestående av Funka, Stockholms universitet, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Parterna har kompletterat varandra bra, vilket har underlättat arbetet med kartläggningar och behovsanalys. Vi har under projektet startat samarbeten med fler behovsägare/användare, lösningsägare och möjliggörare på svensk och internationell nivå, och har därmed lagt en bra grund för utvecklingsarbetet och testerna i nästa steg av projektet. Projektet har följt tidsplanen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00280

Statistik för sidan