Kriterier för kognitiv tillgänglighet av digitala gränssnitt

Diarienummer 2018-00280
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 447 261 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Syftet med huvudprojektet är att täcka upp de brister på stöd för kognitiv tillgänglighet som just nu finns i svenska och internationella standarder för digital tillgänglighet. Det övergripande målen är dels att ta fram mätbara, och användarcentrerade kriterier som kan införlivas i de erkända standarderna på området, och dels att skapa förutsättningar för att kraven tillämpas i praktiken. Målet för steg 1 är att identifiera och förbereda de metoder, kunskap och samarbeten som behövs för att lyckas med huvudprojektet.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna av projektet är att svenska och internationella standarder för digital tillgänglighet ska stödja kognitiv tillgänglighet utifrån ett brett användarperspektiv, med mätbara och testbara kriterier. De mätbara kriterierna är det planerade huvudresultatet av projektet. Resultatet för steg 1 förväntas bli en genomarbetad plan och underlag för utvecklingsarbetet i steg 2.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget bygger på en bred samverkan mellan forskare, representanter för standardiseringsorganisationer, behovsägare inom den offentliga sektorn och experter på användarcentrerad metodik. Huvudaktiviteterna i steg 1 är att genomföra kartläggningar och behovsanalyser, samt ta fram metod och konceptbeskrivning för utvecklingen av kriterierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.