Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk

Diarienummer
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag - Findus Sverige AB
Bidrag från Vinnova 9 627 468 kronor
Projektets löptid november 2015 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets slutmål kan uttryckas som att ta fram ett fullständigt investeringsunderlag för en typanläggning för kretsbaserad produktion av grönsaker och fisk. Målet har förändrats under projekttiden, pga omvärldsförändringar utanför projektets kontroll. Det nya målet har gjort att projektet har lyckats behålla sin innovationshöjd, och dessutom minst lika väl säkra utfallets värde i förhållande till effektmålen. Projektets utfall ger både väsentlig förbättrade produktionsprocesser och avsevärt starkare attraktivitet för investeringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Trots betydande förändringar under projektet är de långsiktiga effektmålen desamma, att bana väg för utbyggnad av liknande projekt nationellt. Berövat möjligheten att operationalisera designen i Bjuv, i brist på en spillvärmekälla, har projektet fokuserat på att förpacka den vunna kunskapen för investerare. Design-, beräknings- och kontraktsmallarna är utformade för att möjliggöra lokala justeringar och bedöms minska tid och kostnader för konstruktions- och utvecklingsfasen för framtida projekt med upp till 75%.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på styrkan i konceptet, deltagarnas professionalism och ledningens energi. För framtida projekt rekommenderas en mer utvecklad arbetsuppdelningsstruktur och en projektplan som anger ansvar och schemaläggning samt instrument och incitament för månatliga framstegs- och kostnadsrapporter. Det var utmanande att hantera samarbete mellan många parter vars representanter hade andra primära arbetsuppgifter. En gemensam IT-struktur för planering, rapportering, schemaläggning och dokumentkontroll är mycket önskvärd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04412

Statistik för sidan