Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kretsloppsanpassade sanitetslösningar

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Urban Water Management
Bidrag från Vinnova 861 700 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla hållbara hygien- och sanitetslösningar som är riktade mot utvecklingsländer, flyktingläger och katastrofområden där infrastruktur för vatten och avlopp saknas. Målet var att göra behovsanalys i olika världsdelar/länder och beskriva förutsättningar i form av kultur- och genderaspekter. Vidare skulle möjliga tekniska lösningar kartläggas, och relevansen bedömas. Målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av förstudien är som önskat och förväntat en genomgripande behovsanalys i utvalda länder och kartläggning av tekniska systemlösningar. Effekterna av projektet är att företaget har fått stor uppmärksamhet för projektet från myndigheter och biståndsorgansationer som ger goda möjligheter för en fortsatt systemutveckling.

Upplägg och genomförande

Upplägget hart varit att genom utredning och workshops ta fram en behovsanalys och kartläggning av tekniska systemlösningar. Upplägget har varit framgångsrikt då projektet har fått stor uppmärksamhet via olika nätverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04304

Statistik för sidan