Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie

Diarienummer 2010-01333
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

se bilaga

Resultat och förväntade effekter

se bilaga

Upplägg och genomförande

se bilaga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.