Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

se bilaga

Resultat och förväntade effekter

se bilaga

Upplägg och genomförande

se bilaga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.