Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-01333_publik_EN.pdf(pdf, 8441 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

se bilaga

Långsiktiga effekter som förväntas

se bilaga

Upplägg och genomförande

se bilaga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01333

Statistik för sidan