Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 325 800 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03324sv.pdf (pdf, 381 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att minska ledtiden för pressverktyg genom virtuell inprovning och ökad leverantörssamverkan. Projektmål som uppnåtts: Förslag på nya arbetssätt för leverantörsnätverk som minimerar ledtid och risker vid verktygsframtagning, med speciellt fokus på konstruktions- och utprovningstiderna. Effektiva metoder för att länka ihop formnings- och struktursimulering. Tillförlitliga metoder för scanning, mätning och beräkning av deformationer och övriga processparametrar för att förstå skillnaden mellan olika produktionsutrustningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat virtuella modeller för analys, optimering och kompensering av verktyg som är så tidseffektiva att man kan reducera inkörningstiden radikalt för varje pressverktyg. Dessutom har resultaten samlats i form av guidelines. Leverantörsnätverket har efter processkartläggningar och efterföljande djupintervjuer utvärderat nya kommunikationsmetoder inom värdekedjan, men inte kunnat testa och analysera dessa i kommersiella projekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits av aktiva verktygstillverkare som samarbetat med sina kund- och leverantörsnätverk, och koordinerades av RISE IVF. Processkartläggning, loggböcker och djupintervjuer identifierade förslag på förändrade arbetssätt. Metoder att länka ihop formnings- och struktursimulering utvecklades i Johan Pilthammars doktorsarbete i samarbete med examensarbetena. Experimenten utvecklades av RISE IVF, Cascade, Volvo Cars, Speedtool, BTH. Tre olika pressar analyserades med de nya mätmetoderna, och resultaten användes för att uppdatera de numeriska modellerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2021

Diarienummer 2016-03324

Statistik för sidan