Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 4 325 800 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI

Syfte och mål

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning. Målen är att Effektivisera verktygsbeställningar och konstruktion av verktyg. Drastiskt reducera inprovningstiden av pressverktyg. Ge bättre och snabbare plåtformningssimuleringar och beredningsarbete. Väsentligt öka möjligheterna för support till löpande produktion genom att utveckla metoder för att överföra scanning och mätresultat av verkliga verktyg till beräkningsmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg. Justeringsmekanismer för pressar och verktyg inkluderas också för kompensering mot förändrade produktionsförhållanden över tid. Resultatet kommer att implementeras i värdekedjan genom riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer.

Planerat upplägg och genomförande

Det unika med forskningsansatsen i projektet är länken mellan redan effektiva simuleringsdiscipliner samt industriella verktyg och pressar, i samverkan med ett starkt leverantörsnätverk. Förutom modeller för virtuell beredning kommer nya metoder för kommunikation och processkartläggning att användas. Koppling till företagens interna processer och utbildningsaktörer kommer att utnyttjas så att resultaten snabbt implementeras i leverantörsnätverket samt vid yrkes- och högskoleutbildningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 juni 2020

Diarienummer 2016-03324

Statistik för sidan