Konstruktion för prestanda - Mekanik och producerbarhet för alternativa motorer

Diarienummer 2017-04862
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Detta ett fortsättningsprojekt för ’Konstruktion för Prestanda - avancerad motorarkitektur och integration´. Projektet föreslår att utforska flygplansmotorstrukturens interna komplexitet ur ett antal perspektiv, utöver tillverkning som undersöktes inom föregående projekt. För att optimera strukturerna läggs dessutom fram en metod som bygger på hållfasthetskoncept samt multidisciplinära optimeringstekniker.

Förväntade effekter och resultat

Ur en industriell synvinkel förväntas detta arbete förbättra konstruktionen av integrerade motorkomponenter och ur ett akademiskt perspektiv förväntas testning och validering av akademiskt utvecklade koncept i en industriell miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av en industridoktorand anställd på GKN Aerospace Engine Systems Sweden AB tillsammans med personal från forskningsavdelningen på GKN samt handledning från Industri- och materialvetenskap på Chalmers Tekniska högskola.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.