Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konstruktion för prestanda - Mekanik och producerbarhet för alternativa motorer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att skapa bättre förståelse för konstruktion av flygmotorkomponenter baserat på dess arkitektur. Metoderna som utvecklats i projektet möjliggör en bättre förståelse genom att visualisera arkitekturen hos motorkomponenterna och tillhandahålla kvantitativa jämförelsesmedel.

Resultat och förväntade effekter

Som en följd av projektet har en beskrivning av komponentarkitektur och utvärderingsschema, som är särskilt tillämpat på flygmotorkomponenter, utvecklats. Detta stöds av en komplexitetsmätning som hjälper till med klassificering, jämförelse och designoptimering av olika motorskomponenter, utvecklade av GKN Aerospace. Projektet är ett tydligt exempel där akademiskt utvecklade metoder ger industriella fördelar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har gjorts gemensamt mellan GKN Aerospace och Chalmers Tekniska Högskola, där majoriteten av aktiviteterna utförts på GKN. Detta arrangemang har varit till nytta för projektet eftersom data från industrin lätt kan ställas till förfogande för forskningen. Forskarens samtidiga engagemang i industriella och akademiska miljöer resulterade i snabbare överföring av forskningsdata och tillgänglighet av industriella konstruktionsmetoder

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04862

Statistik för sidan