Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konkurrenskraftig produktion av elektrifierade fordonsdrivsystem

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Svenskt hybridfordonscentrum
Bidrag från Vinnova 651 528 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Skapa en konstellation bestående av svenska tillverkare av komponenter för elektrifierade fordonsdrivsystem och fordonstillverkare. Denna konstellation kan diskutera komponenter i elektrifierade drivsystem som elektriska maskiner, kraftelektronik, transmissionskomponenter, laddsystem, energilagersystem för att finna punkter med stor förbättringspotential, möjlighet till integrering av funktion, samt potential för resurseffektiv produktion och också möjlighet till effektiv återvinning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att samla underleverantörer, tillverkare av komponenter för elektrifierade fordonsdrivsystem kan punkter med stor förbättringspotential och möjlighet till integrering av funktion identifieras. En realisering av dessa lösningar möjliggör konkurrenskraftig och resurseffektiv produktion i Sverige av elektrifierade fordonsdrivsystem och möjlighet till effektiv återvinning. Därigenom påskyndas en omställning av fordonsflottan till miljövänlig och hållbar hybrid- och eldrift.

Upplägg och genomförande

Skapa en stark konstellation av svenska företag som tillsammans har bred erfarenhet av tillverkning av komponenter och delar av för hybrid- och elfordon. I konstellationen ingår också fordonstillverkare. Konstellationen skall föreslå komponenter, tillverkningsmetoder, kostnadskalkyler och leverantörsnätverk som har stor potential för konkurrenskraftig och resurseffektiv produktion i Sverige. Konstellationen har formerats under Fas A baserat på databassökning och enkäter till potentiella tillverkare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02568

Statistik för sidan