Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav för kraftelektronik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att organisera ett kompetensnav för kraftelektronikområdet vid SiC Power Center som a) förmedlar kontakter och informationen som underlättar samarbeten och matchning av kompetenser hos aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut, b) främjar samverkan i värdekedjor över hela landet, c) spelar en aktiv roll vid konsortiebildning, d) samordnar kompetensöverföring inom kraftelektronikområdet. Projektet har bidragit till måluppfyllelse genom informationsspridning, kartläggning och synliggörande av aktörer och deras upptag i WBG Power Center.

Långsiktiga effekter som förväntas

Informationsspridning och synliggörande via olika kanaler med presentationer om behov av effektiv kraftelektronik och fördelar med WBG teknologi för effektiva energiomvandlarsystem inkluderande exemplen från FoU projekt och produktutveckling hos svenska företag samt information om Vinnovas och Energimyndighetens satsningar på området i samband med inspirationsdagar, konferenser, WBG Power Center seminarier och mässor. Projektet har uppfylld de uppställda målen att synliggöra aktörer och kompetenser samt för nationell samordning inom området kraftelektronik.

Upplägg och genomförande

Strategin är att träffa företagen vid mässor, konferenser och inspirationsdagar arrangerade av kontoret för Smartare Elektroniksystem. För att inspirera och aktivera informeras företagen de om nya trender och möjligheter, om SCAPE konferensen och Vinnovas och energimyndighetens utvecklingsprogram. De uppmuntras att deltaga i konferensen, ansluta till nätverket genom att deltaga i seminarier och att gå med i Centret. Direkta möten hos företagen görs i samband med förberedelse av ansökningar. Aktiviteter leder till nya företagskontakter och uppdatering av databasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2021

Diarienummer 2015-01172

Statistik för sidan