Kompetensnav för kraftelektronik

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Projektets mål är att organisera ett kompetensnav för kraftelektronikområdet vid SiC Power Center och Acreo Swedish ICT vilket kommer att vara en tydlig kontaktpunkt som a) förmedlar kontakter och information som underlättar samarbeten och matchning av kompetenser hos aktörer från industri, akademi och forskningsinstitut, b) främjar samverkan i värdekedjor över hela landet, c) spelar en aktiv roll vid konsortiebildning, d) samordnar kompetensöverföring inom kraftelektronikområdet.

Förväntade effekter och resultat

Kompetensnavet kommer att synliggöra aktörer inom industri, akademi och forskningsinstituten och deras kompetenser samt skapa nationell samordning inom kraftelektronikområdet. SiC Power Center och Acreo Swedish ICT som idag tillhandahåller en samarbetsplattform mellan industri, forskningsinstitut och universitet i SiC kraftelektronik och energieffektivisering, inom hela värdekedjan från material till system och tillämpningar, har goda förutsättningar att tillhandahålla en välfungerande och allomfattande samverkansfunktion inom hela kraftelektronikområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller följande moment: a.Etablering av nav-funktionen inom SiC Power Center genom val av lämplig ansvarig person (tills vidare sökanden) b.Kartläggning av verksamheter och aktörer aktiva inom kraftelektronikområdet i Sverige (industri, forskningsinstitut och Universitet) i hela värdekedjan från komponenter till system c.Identifiering av aktörer med spetskompetenser Resulterande dokument skall synliggöra kompetensfördelning och underlätta ´match-making´, konsortiebildning och kompetensförmedling mellan aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01172

Statistik för sidan