Kompetensnav Byggsätt - Cross Connect

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för elektronik och inbyggda system
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Framtidens elektroniska system kännetecknas av hög integrationsgrad och användande av innovativa tillverknings och byggmetoder. I en tid där en stor del av produktion sker utanför landet är det av stor vikt att dagens och framtidens ingenjörer behärskar och håller sig uppdaterade om de senaste bygg och konstruktionsmetoderna. Målet med kompetensnavet är att systematiskt kartlägga och redovisa svenska och internationella kompetenser, labbresurser och konkreta resultat såsom komponenter, verktyg, hårdvaruplattformar, vilka används för byggsätt av elektroniska system.

Förväntade effekter och resultat

Bra funktion hos elektroniska system kräver helhetssyn och avvägning där ingen komponent kan optimeras helt oberoende av andra. För att konstruera framtidens system krävs således en bred kompetens där hänsyn tas till begränsningar hos ingående komponenter och byggmetoder. Detta underlättas av strategiska samarbeten med parter inom olika kompetensområden. Projektet syftar till att ge en överblick av inhemska och internationella aktörer med kompetens inom byggmetoder, samt redovisa möjliga vägar för att initiera samarbeten och bilda konsortier.

Planerat upplägg och genomförande

En nyckel till lyckade samarbeten mellan industri och högskola är att känna till olika aktörers incitament. Målet med projektet är att sammanställa vilka aktörer och kontaktpersoner som verkar inom området byggsätt för elektronik, samt att redogöra för möjliga ingångar till samarbeten och finansiering, såsom forskningssamarbeten och utlysningar på nationell och europeisk nivå. Resultat och kontaktpersoner skall redovisas på projektet websida, samt presenteras i lämpliga forum såsom Scandinavian Electronics Event.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01170

Statistik för sidan