Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav Byggsätt - Cross Connect

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Avdelningen för elektronik och inbyggda system
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att bilda ett kompetensnav inom ämnesområdet byggsätt av elektroniska system. Kompetensnavet skulle systematiskt kartlägga och redovisa svenska och internationella kompetenser, labbresurser och konkreta resultat såsom komponenter, verktyg, hårdvaruplattformar, vilka används för byggsätt av elektroniska system.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bra funktion hos elektroniska system kräver helhetssyn och avvägning där ingen komponent kan optimeras helt oberoende av andra. För att konstruera framtidens system krävs således en bred kompetens där hänsyn tas till begränsningar hos ingående komponenter och byggmetoder. Detta underlättas av strategiska samarbeten med parter inom olika kompetensområden. Projektet har gett en överblick av inhemska och internationella aktörer med kompetens inom byggmetoder, samt resulterat i olika exjobbsprojekt, samarbeten och ett EU-projekt (VALU3S).

Upplägg och genomförande

En nyckel till lyckade samarbeten mellan industri och högskola är att känna till olika aktörers incitament. Målet med projektet är att sammanställa vilka aktörer och kontaktpersoner som verkar inom området Byggsätt för elektronik, samt att redogöra för möjliga ingångar till samarbeten och finansiering, såsom forskningssamarbeten och utlysningar på nationell och europeisk nivå. På utbildningssidan har ett samarbete inletts med KTHs Kista MentorSpace för att ge studenter entreprenöriella möjligheter och industri-kontakter där de kan utveckla olika produktidéer vidare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 april 2021

Diarienummer 2015-01170

Statistik för sidan