Kompakt och högpresterande SAR i autonoma flygfarkoster

Diarienummer 2017-04872
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att utveckla nya metoder som kan användas i kompakta och högpresterande SAR-system (syntetisk aperturradar) på autonoma flygfarkoster. De tekniker som primärt studeras är koncept för multiapertur och avancerade autofokusalgoritmer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka Saabs och Chalmers kompetens i nya, avancerade koncept och tekniker för kompakta och autonoma flygburna SAR-system. Förväntat resultat kommer att innehålla förslag på multiaperturkoncept och avancerad autofokus. Föreslagna metoder kommer att utvärderas för användning på radarband i mikrovågsområdet. Projektet förväntas också öka Saabs konkurrenskraft inom området avancerade flygburna radarsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på tidigare innovationer framtagna i Sverige för SAR-system med våglängdsupplösning, de senaste framstegen med avancerade autofokusalgoritmer (NFFP5/6 projekt) och demonstratorer i svenska forskningsprogram för flygburna radarsystem. Den övergripande strategin är en noggrann modellering av egenskaper och begränsningar hos problemet. Dessa modeller hjälper senare till att styra utvecklingen av lämpliga koncept. Denna uppdelning ses i de fyra WP:na i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.