Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 195 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att markant öka kunskapsnivån avseende kemiskt innehåll i textil för materialåtervinning. Det material som utgjort grunden för utförda analyser är postkonsument textil insamlat via välgörenhetsorganisationer och har i projektet sorterats baserat på ingående fiberslag samt produkttyp. Detta beror på att typen av produkt i hög grad påverkar dess eventuella innehåll av farliga kemikalier. Projektets avsikt har också varit att sammanställa rekommendationer avseende kemisk analys för specfika fraktioner.

Resultat och förväntade effekter

Av de analyserade fraktionerna klarar majoriteten gällande kravsättning för OEKO-TEX. Ingen kategori innehöll kemikalienivåer över gällande lagkrav. Detta gör att det blir betydligt svårare att sätta samman en rekommendation avseende kemiska analys för återvunna kvaliteter, då en given indikatorkemikalie saknas. En diskussion kring detta förs i användarguiden, som även inkluderar en rekommendation, samt indikerar viktiga parametrar att ta hänsyn till vid sortering för materialåtervinning.

Upplägg och genomförande

Textilt material samlades in via Innovatum och projektet Wargön Innovation som även sorterade allt material på fiberslag och produkttyp enligt beställning från RISE och i dialog med ingående projektpartners. En metod för provberedning och analys togs fram och testkördes varefter denna sedan användes genomgående. Analyser utfördes i två stora block med avstämning och resultatredovisning i mitten. Diskussion kring sortering och möjlig klassificering/kategorisering har förts kontinuerligt. Klassificering och standardisering kring detta är ett naturligt nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2020

Diarienummer 2017-03076

Statistik för sidan