KirunaBo

Diarienummer 2017-04763
Koordinator KIRUNA KOMMUN - Stadsbyggnadsförvaltningen - Kiruna kommun
Bidrag från Vinnova 1 908 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation - Challenge-driven innovation 2017

Syfte och mål

KirunaBo kommer aktivera lokaler som idag står tomma på grund av stadsomvandlingen, och använda dem till sociala innovationslabb. Vi får därigenom möjligheter att utforska och utveckla verksamheter med syftet att motverka segregation, både i den befintliga och den framtida nybyggda stadskärnan i Kiruna. Målet med KirunaBo är även att skapa mötesplatser där medborgare och beslutsfattare får en möjlighet att dela information, utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta för en gemensam stad där inkludering och möten i mångfald står i centrum.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av KirunaBo är att de erfarenheter och resultat som genereras från labben har inflytande och effekt för stadsplaneringen av Kirunas nya stadskärna. Önskad effekt av projektet är att målgrupperna upplever en tillhörighet till platsen och varandra genom att de själva är med och utvecklar verksamheter och initiativ för ökad integration dem emellan. Deltagare ska ges en möjlighet att kunna påverka, förändra och fått vetskap om hur de kan driva egna projekt och idéer i framtiden, detta förväntas stärka lokalt entreprenörskap och empowerment.

Planerat upplägg och genomförande

KirunaBo riktar sig till nyanlända och sedan tidigare etablerade Kirunabor och kommer inom projektet att driva två spår: Lab LEK - för daglediga föräldrar och vårdnadshavare för mindre barn, och Lab UNG - för unga mellan 16-24 år. Genom att etablera mötesplatser via lab som: PlayHub, School Sessions och Idéstudios, kommer vi att skapa en plattform som utgångspunkt för att fortsätta utvecklingen och testa nya tjänster och aktiviteter i nära samarbete med deltagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.