Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KirunaBo

Diarienummer
Koordinator KIRUNA KOMMUN - Stadsbyggnadsförvaltningen - Kiruna kommun
Bidrag från Vinnova 1 837 531 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Kirunabos syfte har varit att utveckla och testa olika typer av mötesplatser utifrån målgruppernas (ungdomar 16-24 år och daglediga föräldrar) behov och intressen samt utforska hur dessa kan bidra till att motverka segregation. Vidare har syftet varit att bidra till en förbättrad och utökad medborgardialog där fler grupper i Kiruna får komma till tals och känner sig delaktiga i Kirunas stadsomvandlingsprocess. Genom sociala innovationslabb har projektet samlat in kunskap och erfarenheter om vilka typer av platser och aktiviteter som kan bidra till ett mer inkluderande Kiruna.

Resultat och förväntade effekter

Verksamheten i Kirunabo har i huvudsak resulterat i aktiviteter inom sju huvudspår: Arktisk odling, Idéstudion, Lekfull mötesplats, Mat & Prat, Play Hub, Musikskapande och Social innovation med unga. Projektet har fyllt såväl fysiska som sociala tomrum i den offentliga miljön i Kiruna. De mötesplatser som uppkommit som ett resultat av projektet har varit efterfrågade och uppskattade av besökarna. Kirunabo har medverkat till att öka människors känsla av delaktighet och inflytande, skapat möjligheter för medborgare att förverkliga idéer samt stärka den lokala samhörigheten.

Upplägg och genomförande

Verksamheten har utvecklats i huvudsak genom två metoder. Den ena metoden har gått ut på att projektets medarbetare på egen hand drivit labben framåt och i samverkan med andra aktörer genomfört aktiviteter utifrån kunskap och synpunkter som samlats in från målgrupperna. Den andra metoden har utgått från att så kallade "labbstartare", kirunabor som själva kommit med idéer de velat testa, fått hjälp av Kirunabo att realisera sina innovationer. Arbetet har genomsyrats av ett normkritiskt perspektiv för att skapa så inkluderande och tillgängliga mötesplatser som möjligt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2017-04763

Statistik för sidan