Karlstadslake på Klass1-3 vägar

Diarienummer 2018-00624
Koordinator SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB - SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur