Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Karlstadslake på Klass1-3 vägar

Diarienummer
Koordinator SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB - SKANSKA ASFALT OCH BETONG AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 145 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Att optimera och effektivisera saltblandningen som används till preventiv halkbekämpning och därmed minimera antalet körningar och den totala saltförbrukningen saltkörningar och därvid -Förbättra hållbarheten av vägen -Minska C02 belastningen från saltningsfordon -Minska den totala mängden salt -Säkerställa en mer skonsam hantering i vattenskyddsområden. -Ge samhälleliga kostnadsbesparingar -Minskad energianvändning

Förväntade effekter och resultat

Om testet faller väl ut kommer samma fördelar som synts i tidigare test kunna överföras på vägnätet för tung trafik. Blandningen är dyrare att tillverka, men enligt Karlstad kommuns tidigare tester påvisat att laken ger vinster genom att minska de nödvändiga intervallerna för saltning och ger positiva effekter på mängden partiklar i luften.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är tänkt att starta med en litteraturstudie/litteratursökning för att se vad som redan gjorts inom ämnesområdet. Parallellt med detta kommer en test- och referenssträcka tas fram. Under den kommande vintersäsongen kommer saltning, m ätning, uppföljning osv. ske samtidigt på teststräckan och referenssträckan så att förhållandena är så likvärdiga som möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00624

Statistik för sidan