Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Karakuri IoT

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 270 640 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiets mål var att identifiera eventuella behov av Karakuri IoT från användarens perspektiv och identifiera om det är tekniskt möjligt att realisera modulsystemet. Studien ska samla kunskaper som är relevanta för målet och bedöma om möjligheterna är tillräckligt stora för en fortsättning med ett större projekt med syfte att realisera Karakuri IoT och modulsystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudiet har visat att Karakuri IoT har en stor potential för användare och att modulsystemet är tekniskt realiserbart. Därför beslutades det att vi fortsätter med ett realiseringsprojekt. Finansiering av projektet ansöktes till Produktion2030- kostnadseffektiva automation, och ansökan har beviljats. Ett konferenspapper som presenterar Karakuri IoT konceptet och resultat av förstudiet är under framtagande.

Upplägg och genomförande

Förstudiet bedrivs av en tvärvetenskaplig forskagrupp med tre forskare som specialiserar sig inom kaizen och innovation i produktion, industriell IoT, och User Experience. Studien genomförs tillsammans med Volvo Construction Equipment. För att uppfylla förstudiemålet, ska följande tre punkter genomföras: 1) en genomgång av use-case rapporter som beskriver implementationen av IoT i produktion på Japanska tillverkningsföretag, 2) workshoppar på partnerföretaget, 3) ett tekniskt genomförbarhetsstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04813

Statistik för sidan