Känslig och snabb kartläggning av växthusgaser från drönare

Diarienummer 2018-01706
Koordinator Linköpings universitet - Tema Miljöförändring
Bidrag från Vinnova 1 287 095 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla en känslig drönarbaserad metod för att kartlägga utsläpp av metan, en växthusgas som har betydligt högre uppvärmningspotential än samma mängd koldioxid. Metoden har flera mål, bl.a. att möjliggöra effektiva mätningar över stora områden, mätningar på svåråtkomliga platser som i komplexa industrilandskap, och upptäckten av läckor och andra okända källor som är av intresse för samhället. Ett av målen är också att lösningen ska vara relativt billig och kunna användas av företag, offentliga myndigheter och organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska programvara ha skrivits för att visualisera metankartor, identifiera källor samt att beräkna deras storlekar. En manual kommer att skrivas för hur mätningar, visualisering, och beräkning av utsläpp går till. Metodutveckling och testflygningar kommer att göras vid testbädden för drönare i Västervik (RISE SICS East) och testmätningar att göras från både antropogena utsläpp (Tekniska Verken i Linköping) och naturliga utsläpp från olika marktyper och sjöar (SITES infrastruktur).

Planerat upplägg och genomförande

Mätningarna kommer att göras från en drönare med två instrument monterade; en väldigt känslig metansensor och en väderstation för drönare. I projektet ingår att möjliggöra automatisk kartläggning över ett större område och att visualisera utsläpp med en metankarta. Genom att utveckla matematiska modeller som tar hänsyn till koncentrationer och vindmätningar så kan även utsläppens storlek beräknas. Metoden kommer att testas och optimeras i en mängd olika miljöer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.