Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon.

Diarienummer
Koordinator Scania CV AB - Avd REP
Bidrag från Vinnova 17 603 500 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - november 2020
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2016-02547eng.pdf (pdf, 4118 kB)

Syfte och mål

Projektet syftade till att visa genomförbarheten av autonoma fordon inom kollektivtrafiken. Projektet delades in i fyra delmål; 1. Stadspilot; att köra säkert autonomt i scenarier som är relevanta för autonom körning i stadsområden 2. Busshållplatspilot; att kunna köra autonomt till busshållplatser i 3. Depotkörning; att kunna hantera körning i depåområden där fordon förvaras när de inte kör. 4. Fjärrkörning; att kunna köra ett autonomt fordon på distans från en kontorsmiljö

Resultat och förväntade effekter

Projektet kunde utföra demonstrationer för alla de viktigaste delmålen. De slutliga resultaten demonstrerades i ett avslutande webbinarium tillsammans med projektpartnerna. Vi kunde visa framsteg i viktiga tekniska arbetspaket; - Miljöuppfattning med radar, lidar och kameror tillsammans med Veoneer - Situationsmedvetenhet tillsammans med KTH - Remote Drive och V2N2V-teknik över 5G - Operera i ett komplett transportsystem med partnerprojekt iQMobility Forskningen fortsätter framåt inom utvalda områden. Ett pilotprojekt kommer att ta vid till 2022 i Qatar

Upplägg och genomförande

Projektet inrättades med 10 arbetspaket. Detta utökades till 13 i slutet av projektet och några av de större områdena kunde ha delats upp ytterligare, allt eftersom man förstod den totala komplexiteten. Sammantaget kunde de designade arbetspaketen framgångsrikt leverera ett par "full stack" forskningsbussar där det var möjligt att leverera våra huvudsakliga delmål och utföra experiment. De svåraste utmaningarna med att leverera projektet i denna struktur var organisatoriska, på grund av deltagarnas påverkan av omorganiseringar när det totala området expanderade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Diarienummer 2016-02547

Statistik för sidan