iQPilot - Stadstransporter med autonoma tunga fordon.

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 17 603 500 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Syfte och mål

iQPilot projektet är ett nödvändigt steg mot införandet av självkörande, säkra fordon i stadsmiljö. Självkörande fordon har i sin tur potential att kraftigt minska dödliga trafikolyckor, bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är utvecklingen av lämpliga forskningsfordon för autonom körning och utvärdering av dessa för autonom körning i stadstrafik. De vetenskapliga rönen kommer att valideras med hjälp av ´proof of concept´-demonstrationer av fordonen. Vid slutet av projektet kommer framstegen inom viktiga teknikområden möjliggöra att visa följande scenarier: 1. Autonom körning av enskilda fordon 2. Säker och automatisk navigering av enskilda bussar in och ut från busshållplatser 3. Samordnad framförande av två fordon i stadsmiljö (platooning).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar inledningsvis på de grundläggande funktionerna i fordonet, nämligen uppdragsplanering och perception, och på utveckling och integration av testplattformar. Vartefter nya algoritmer och funktioner utvecklas, kommer de att integreras i plattformarna, för att sedan illustreras som delar i de tre stora scenarier som projektet består av.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.