Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT Navigator - för svensk industri och offentlig verksamhet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

IoT ekosystemen är komplexa, med många lager och aktörer, allt från IoT produkt- och kommunikationsleverantörer, till molnbaserade IoT plattformar, mjukvaru- och konsultföretag. För att adressera företagens behov av att få vägledning i hur de kan använda IoT i sin verksamhet har analyser av ett antal existerande IoT ekosystem gjorts. Vi har också kompletterat behovsanalysen med enkäter till olika typer av användare. Målet har varit att ta fram ett hjälpmedel för dessa företag, vilket vi gjort via verktyget iotnavigator.se.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en IoT Navigator, iotnavigator.se, som är ett online, crowd-sourced hjälpmedel för företag att snabbt få vägledning över tillgängliga system och aktörer, och där företag kan ladda upp information om sina egna system. Framgången bygger nu på att verktyget får tillräcklig spridning både vad gäller användare och aktörer som laddar upp beskrivningar av sina produkter och system. Vi tror då att verktyget kan komma till stor nytta för att få överblick över och kontakter inom IoT området.

Upplägg och genomförande

Vi har gjort analyser av ett antal existerande IoT ekosystem, både dedikerade system och generellt anpassningsbara system. Där vi bla frågat oss; vilka är aktörerna, vilka är de ingående komponenterna, vilka öppna respektive proprietära system finns, vilka protokoll används, och vilka är för- och nackdelar med respektive teknikval. Vidare har vi arbetat med enkäter för att samla in behov från användare. Parallellt har vi synkat och bearbetat materialet via ett antal workshops där alla projektparter deltagit, och vi upplever att denna helhet har fungerat väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06150

Statistik för sidan