Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Internetdatalab

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Samhällsnytta och ansvarstagande är viktiga ledord i vårt långsiktiga arbete, där vi driver på för en positiv internetutveckling i Sverige. Syftet med projektet var att öka den digitala tryggheten i Sverige. Projektet har arbetat med att utbilda de medverkande aktörerna, informationssatsningar mot allmänheten, undersöka samarbetsformer för preventionssamverkan samt identifiera lämpliga verktyg och datakällor för labbet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat kompetensen och höjt medvetandenivån hos såväl allmänheten som hos handläggare, utredare och andra personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med internetrelaterade bedrägerier. En fortsatt studie pågår under hösten 2019 för att ytterligare undersöka en etablering kring preventionssamverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att samla relevanta aktörer för att fånga upp deras behov. Utgående från deras önskemål så kom projektet att arbeta med att utbilda de medverkande aktörerna, informationssatsningar mot allmänheten, undersöka samarbetsformer samt identifiera lämpliga verktyg och datakällor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2017

Diarienummer 2017-02829

Statistik för sidan