INTERLINK

Diarienummer 2017-01989
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 1 465 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - hösten 2016

Syfte och mål

Projektet har lett till att utöka kunskapsomfånget och etablera teknisk samverkan, mellan akademisk part och näringslivspart i Drive Sweden, kring integration av framtida trafik- och fordonsdata med förarlösa fordon (RCV) i centrala molnlösningar med fokus på behovsstyrda (on-demand) linjetrafik. Etablering av en initial forsknings- och testmiljö hos ITRL på KTH där projektets resultat, tillsammans med tidigare kunskap, teknik och data kunnat appliceras och testats.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat bidragande till programeffektmål på följande specifika punkter: förbättrade förutsättningar för vidare testmiljöer inom multimodala transporter och molnbaserad styrning och linjesättning av AV främja en situation där trafikdata från olika typer av modaliteter, inkl. AV, kan länkas samman via molnbaserad kommunikation för framtida tjänsteutveckling ny kunskap och funktionalitet när det gäller kombinationen av realtidsuppkopplade fordon och kollektivtransportstjänster stärkt samverkan och kunskapsutbyte mellan projektparter från akademi och företag.

Upplägg och genomförande

Arbetat i iterativa cykler fördelade inom AP, där olika kompetenser från parterna har arbetat tillsammans. Den teknisk utveckling har bedrivits inom ett projektteam med personal från båda parter. Geografisk närhet har möjliggjort en nära samverkan. Då de ingående tekniska momenten också krävt ny hårdvarunära utveckling i fordonen, så har även ytterligare personal med sådant ansvar involverats. Kontinuerlig samverkan har också bedrivits med initiativet Test Site Stockholm. Presentationer och demo av resultat på events kopplade till KTH / ITRL samt DS Forum.

Externa länkar

En beskrivande film av projektet INTERLINK är under produktion och kommer att läggas upp på denna alt. på KTHs site. https://www.itrl.kth.se/research/projects/interlink INTERLINK på Test Site Stockholm Demo Day 2018

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.