Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

INTERLINK

Diarienummer
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 1 465 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har lett till att utöka kunskapsomfånget och etablera teknisk samverkan, mellan akademisk part och näringslivspart i Drive Sweden, kring integration av framtida trafik- och fordonsdata med förarlösa fordon (RCV) i centrala molnlösningar med fokus på behovsstyrda (on-demand) linjetrafik. Etablering av en initial forsknings- och testmiljö hos ITRL på KTH där projektets resultat, tillsammans med tidigare kunskap, teknik och data kunnat appliceras och testats.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat bidragande till programeffektmål på följande specifika punkter: förbättrade förutsättningar för vidare testmiljöer inom multimodala transporter och molnbaserad styrning och linjesättning av AV främja en situation där trafikdata från olika typer av modaliteter, inkl. AV, kan länkas samman via molnbaserad kommunikation för framtida tjänsteutveckling ny kunskap och funktionalitet när det gäller kombinationen av realtidsuppkopplade fordon och kollektivtransportstjänster stärkt samverkan och kunskapsutbyte mellan projektparter från akademi och företag.

Upplägg och genomförande

Arbetat i iterativa cykler fördelade inom AP, där olika kompetenser från parterna har arbetat tillsammans. Den teknisk utveckling har bedrivits inom ett projektteam med personal från båda parter. Geografisk närhet har möjliggjort en nära samverkan. Då de ingående tekniska momenten också krävt ny hårdvarunära utveckling i fordonen, så har även ytterligare personal med sådant ansvar involverats. Kontinuerlig samverkan har också bedrivits med initiativet Test Site Stockholm. Presentationer och demo av resultat på events kopplade till KTH / ITRL samt DS Forum.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01989

Statistik för sidan