INTERLINK

Diarienummer 2017-01989
Koordinator VERIDICT AB
Bidrag från Vinnova 1 465 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - hösten 2016

Syfte och mål

Bidra till att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag, samt förbättra förutsättningarna för Test Site Stockholm genom delning av teknik och kunskap mellan projektpartnerna.

Förväntade effekter och resultat

Nya metoder för att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag genom att länka dem med befintlig kollektivtrafikdata. Upprättande av samarbetsmiljöer för test och simulering mellan partnerna. Fordonskoppling mot konceptfordon.

Planerat upplägg och genomförande

Genom en logisk datakoppling mellan transportslag kan en samverkan möjliggöras, där molnbaserade transportfunktioner t.ex. kan ge rekommendationer kring behovsstyrda fordons dynamiska avgångar. Vidare är att lyfta trafikdatainnehållet inom kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, med samverkande test och simuleringsmiljöer mellan projektparterna. Vidare kommer även integration av KTHs egna konceptfordon att genomföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.