Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

INTERLINK

Reference number
Coordinator VERIDICT AB
Funding from Vinnova SEK 1 465 000
Project duration June 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Strategic Innovation Program Drive Sweden
Call 2015-07107-en

Purpose and goal

Projektet har lett till att utöka kunskapsomfånget och etablera teknisk samverkan, mellan akademisk part och näringslivspart i Drive Sweden, kring integration av framtida trafik- och fordonsdata med förarlösa fordon (RCV) i centrala molnlösningar med fokus på behovsstyrda (on-demand) linjetrafik. Etablering av en initial forsknings- och testmiljö hos ITRL på KTH där projektets resultat, tillsammans med tidigare kunskap, teknik och data kunnat appliceras och testats.

Expected results and effects

Förväntat bidragande till programeffektmål på följande specifika punkter: förbättrade förutsättningar för vidare testmiljöer inom multimodala transporter och molnbaserad styrning och linjesättning av AV främja en situation där trafikdata från olika typer av modaliteter, inkl. AV, kan länkas samman via molnbaserad kommunikation för framtida tjänsteutveckling ny kunskap och funktionalitet när det gäller kombinationen av realtidsuppkopplade fordon och kollektivtransportstjänster stärkt samverkan och kunskapsutbyte mellan projektparter från akademi och företag.

Planned approach and implementation

Arbetat i iterativa cykler fördelade inom AP, där olika kompetenser från parterna har arbetat tillsammans. Den teknisk utveckling har bedrivits inom ett projektteam med personal från båda parter. Geografisk närhet har möjliggjort en nära samverkan. Då de ingående tekniska momenten också krävt ny hårdvarunära utveckling i fordonen, så har även ytterligare personal med sådant ansvar involverats. Kontinuerlig samverkan har också bedrivits med initiativet Test Site Stockholm. Presentationer och demo av resultat på events kopplade till KTH / ITRL samt DS Forum.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 31 May 2017

Reference number 2017-01989

Page statistics