Interaktiv musik för alla

Diarienummer 2017-03992
Koordinator GESTRUMENT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Vårt mål var att vidareutveckla musikteknologin Gestrument från ett iOS instrument till en plattformsoberoende interaktiv musikmotor. Att i samband med detta arbete undersöka IP-frågor och validera styrmetoder. Vårt mål har varit att skapa en teknologi som bjuder in alla till att vara del av musikens värld genom att låta användare spela direkt på "musikens DNA". Vi har lagt grunden till detta arbetet och fått en stark respons på det vi gjort från viktiga aktörer på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har påbörjat arbetet med att migrera teknologin från iOS specifik till generisk och vi har nu kommit så långt med det att vi är redo att påbörja samarbetsprojekt inom både spel- och musikbranschen. Vi har sett att vår vision inte bara är trovärdig för ledande aktörer inom flera områden, utan att de till och med har sett ännu större möjligheter än vad vi först tänkt på. Potentialen i denna teknologi är stor, och skulle på allvar kunna revolutionera musikanvändning inom många olika områden.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg med de tre delarna i vårt projekt (mjukvaruutveckling, IP/Patent strategi och konstnärlig validering av styrmetoder) var väl balanserat och visade sig så fruktbart att vi kommer fortsätta med den balansen framöver. Vi kom snabbare fram än vi trodde på många plan, men insåg samtidigt att områdena var mer omfattande än vi trott. Därför undersöker vi nu flera olika vägar för att lyckas finansiera nästa steg i vår utveckling där vi fördjupar alla de områden vi här börjat arbeta med.

Externa länkar

Gestruments hemsida Share Musics hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.