Interaktiv förhandling och automatiserat kontraktsskapande för artistbokning

Diarienummer 2018-01076
Koordinator Gigital AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Ge våra användare en tryggare och mer effektiv bokningsprocess, med syftet att generera återkommande kunder & lojala leverantörer. Artistbokningar inkluderar komplexa detaljer som resekostander, utrustning, repertoar etc. Egna klausuler bör även kunna läggas till på förhand och inkluderas i användarens samtliga bokningar. Förfrågan från kund till artist hamnar i en förhandlingsruta som sparar och uppdaterar det kommande avtalet automatiskt. Konkreta mål: informationsöverföring från förfrågan till förhandling, informationsöverföring från chatt till avtal, signering.

Förväntade effekter och resultat

Vi har en kundbas bestående av ett 40-tal evenbyråer varpå vi hanterar en mindre del av deras respektive uppdrag då Gigitals nuvarande bokningsprocess kräver en del handpåläggning och många kunder väntar på ett helt digitaliserat bokningsflöde för att kunna göra bokningar utan vår assistans eller bekräftelse. Detta kommer att öka vår försäljning samtidigt som vi kommer att stärka vårt unika erbjudande i en bransch som saknar motsvarande digitala lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

1. Skapa en interaktiv och enkel bokningsförfrågan som kan justeras i efterhand av den som bokar 2. Möjliggöra för bägge parter att acceptera de slutgiltiga villkoren 3. Signering 4. Utöka bokningsförfrågan med ytterligare detaljer som är väsentliga för en spelning (scenstorlek, publikstorlek, partnernas åtaganden, utrustning på plats) 5. Förbestämda klausuler som tillhör respektive part och följer med i samtliga bokningar 6. Implementering av Scrive för e-signering

Externa länkar

Digital marknadsplats för livemusik för professionella eventarrangörer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.