Interaktiv förhandling och automatiserat kontraktsskapande för artistbokning

Diarienummer 2018-01076
Koordinator Gigital AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att möjliggöra en smidigare förhandling och kommunikation mellan artist och bokare via Gigitals digitala marknadsplats för artistbokningar. Vi ville underlätta för artisten att få jobb som är bestyrkta med avtal som artisten kan hantera helt utan mellanhänder och agenter. Vi ville även säkerställa att ingen information om bokningen faller mellan stolarna och att eventet genomförs på ett korrekt sätt. Att erbjuda denna tjänst har även gett Gigital en starkare position på marknaden då användarnas bokningsprocess har förbättrats och förenklats markant.

Resultat och förväntade effekter

De användare som har tagit del av den nylanserade tjänsten för kommunikation och förhandling har unisont gett positiv feedback och ser gärna fortsatt utveckling av just denna del i Gigitals tjänsteutbud. Vi har gett artisterna möjlighet att hantera det som tidigare varit en administrativ börda på ett enkelt sätt. Våra kunder har fått möjlighet att undvika långa förhandlingsprocesser som går via otaliga mellanhänder och istället kunna väldigt smidigt boka de artister som passar dem på ett trygg sätt där ingen information går förlorad.

Upplägg och genomförande

Justeringen i avtalet görs av bokaren utifrån artistens kommentarer till den ursprungliga bokningsförfrågan. Bägge parter följer förhandlingen i en specifik avtalsruta som är kopplad till parternas gemensamma chatt. Detta system gör så att både artist och bokare kan i realtid se över de senaste ändringarna och acceptera de slutgiltiga villkoren när förhandlingen är över. Genom att acceptera villkoren bekräftas bokningen, som gäller fram tills att artistens framförande är genomfört.

Externa länkar

För att se förhandlingen: Skapa konto -> Förfrågningar (en förfrågan behöver skickas)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.