Intention Recognition i Realtid för Automotive 3D situation awareness (IRRA)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91841
Bidrag från Vinnova 11 954 696 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är kunskapsöverföring till industrin av nya algoritmer och modeller för avsiktsigenkänning och om deras beroenden på data och infrastruktur, på en sådan nivå att det möjliggöra kommersiell exploatering av projektresultaten. För att uppnå detta kommer projektet att utveckla nya algoritmer för avsiktigenkänning som är särskilt inriktat på den svenska fordonsindustrins behov, baserat på kunskap i forskningsfronten i områden som avsiktsigenkänning, AI, statistik och sensorteknik.

Förväntade effekter och resultat

Befintliga algoritmer och modeller för avsiktsigenkänning behöver förbättras med avseende på noggrannhet, robusthet, transparens och skalbarhet för att uppfylla kraven från den svenska fordonsindustrin och Trafikverket. Det är en öppen forskningsfråga hur detta ska göras och denna brist på kunskap utgör en flaskhals för fordonsindustrin genom att försvåra utveckling av nya avancerade och intelligenta tjänster och produkter baserade på social intelligens och avsiktsigenkänning.

Planerat upplägg och genomförande

Urval av användarfall baserade på viktiga industriella och samhälleliga tillämpningsområden för IR: förare, fordon, och system Förbättring av existerande algoritmer för IR med hjälp av state-ofthe- art i maskininlärning, datorseende, multi-agent system, automatisk härledning, lokalisering och ny sensorteknologi Utvärdering av resultat görs genom proof-of-concept implementering, fordonsbaserade tester, och genom publicering Kunskapsöverföring säkerställs genom en industridoktorand, workshops, och publikationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2019

Diarienummer 2018-05012

Statistik för sidan