Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligenta bergbultar i smart gruvproduktion x 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att skapa ett starkt svenskt konsortium samt färdigställa två FoU-ansökningar (en mindre och en större) mot ex EU H2020, ECSEL eller Vinnova. Projektet färdigställde en mindre ansökan riktad till SIP PiiA, men den blev tyvärr inte inlämnad p.g.a. av att två parter hoppade av dagarna innan inlämningsdatum. Vad gäller den större ansökan så har den gjorts mot ECSEL och passerat första steget med godkänt, och konsortiet fortsätter således mot andra steget där en full ansökan skall lämnas in 20-september 2017.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har byggt ett svenskt konsortium och allierat sig med ett internationellt konsortium (lett av VTT i Finland). En mindre ansökan har färdigställts men tyvärr ej lämnats in pga. partnerfrånfall. Arbetet från den mindre ansökan har därefter använts i den större ECSEL-ansökan där vi från den svenska sidan ser ut att få ihop en stark och innovativ kontext med såväl industriell vikt och akademisk höjd. I övrigt så har en akademisk publikation producerats, kommer skickas in till akademisk konferens (http://www.tesconf.uni-bremen.de/), och kommer stärka framtida ansökningar.

Upplägg och genomförande

Projektet gjorde initialt ett grundarbete med syfte att bygga upp ett konsortium av nödvändiga partners/kompetenser samt utvecklade en text med en beskrivning av de intelligenta bergbultarna, hur de kan användas, och vad som behöver innoveras/utvecklas/forskas för att de skall bli ledande på världsmarknaden. Därefter gjordes en mindre FoU-ansökan till SIP PiiA och för närvarande så fortsätter det svenska konsortiet med arbetet att färdigställa den större ansökan till ECSEL (dvs fortsätter efter detta projektets slut) och slutliga inlämningen av steg två runt 20-sep 2017.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04953

Statistik för sidan