Intelligent energianvändning

Diarienummer 2011-02760
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Vi har visat att det finns goda förutsättningar för samarbete mellan två branscher (värmepumpar och larmsystem) för att skapa en öppnare tjänstemarknad i bostäder och fastigheter, där även tredjeparts-utvecklare kan leverera tjänster som kombinerar information från flera håll. Vi har analyserat affärsmodeller och de viktigaste marknadstrenderna för tjänster till hemmet. Vi har byggt en enkel demomiljö för demonstration på konferenser, och en demomiljö i fält, med integration av styrsystem för larm och värmepump och genomfört tekniska tester.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat och motiverat idén om ett samarbete mellan värmepumpsleverantörer, larmföretag och tredjeparts tjänsteutvecklare. Eftersom ekonomiska incitament för energieffektivisering i bostäder är små, måste de kompletteras. Miljöhänsyn och trygghet är två sådana incitament, vilket ger ytterligare motiv att koppla samman larm med värmepumpar för energieffektivisering och trygghet. Vi har fört långtgående diskussioner om samarbete med Sveriges ledande värmepump- och larmföretag och intresset är mycket stort för samarbete och medverkan i en ansökan om B-projekt.

Upplägg och genomförande

Vi har ett mycket tydligt fokus på konkreta tjänster som kopplar samman styrsystem för larm och värmepumpar. Vårt branschöverskridande samarbete innehåller stora teknikföretag och små utvecklingsföretag, teknikleverantörer likaväl som kundföretag och tjänsteleverantörer, mycket avancerad frontlinjeforskning likaväl som hands-on, tillämpat prototypbyggande och produktutveckling. I diskussionen med de stora företagen har denna rika, öppna mångfald, i kombination med vårt spetsiga fokus, väckt stort intresse.

Externa länkar

Projekttblogg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.