Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerade WLAN-effektförstärkare i 28 nm bulk och FD-SOI CMOS

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att utvärdera och jämföra integrerade effektförstärkare för den nya 802.11ac WLAN-standarden med höga linjaritetskrav i konventionell 28 nm bulk (Catena) och komponenter i 28 nm FD-SOI (LiU) CMOS. Vi har nått samtliga uppsatta mål, utom att FD-SOI-komponenterna som ännu inte är fullt utvärderade. Vi har dock kunnat göra en teknikjämförelse för partnerföretaget baserat på tillgängliga data och också sett svårigheterna med konstruktion i FD-SOI processer. En studie av tillförlitlighet har också gjorts med goda resultat och ökad förståelse.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visar att det är möjligt att uppfylla linjaritetskraven för WLAN 802.11ac effektförstärkare i 28 nm CMOS men att prestanda behöver förbättras (ökad linjär uteffekt, verkningsgrad) för att nå en framgångsrik produkt. Catena vill nu gå vidare med en fullständig kretskonstruktion och med stöd av ytterligare en partner, ansökan inlämnades in 2016-03-04. Projektet har också lett till publiceringsbara resultat, varav ett accepterat konferensbidrag och material till ytterligare ett.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat två partner: Catena Wireless Electronics AB, Kista samt Linköpings Universitet, koordinerat av adj. prof. Ted Johansson. Upplägg och genomförande har fungerat bra. Chip har mätts hos båda parter. övrigt arbete har skett genom möten i Kista och epostkommunikation. Rollerna har varit tydliga, med Catenas långa erfarenhet av IC-design av trådlösa produkter och kundkrav, och LiU:s akademiska kompetens om nya teknologier, komponentförståelse men också kretsdesign.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04537

Statistik för sidan