Integrerad LIDAR-plattform för gasprofilmätningar i förbränningsprocesser och industriella processer

Diarienummer 2018-01551
Koordinator NEOLund AB
Bidrag från Vinnova 2 738 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt