Integrerad LIDAR-plattform för gasprofilmätningar i förbränningsprocesser och industriella processer

Diarienummer
Koordinator NEOLund AB
Bidrag från Vinnova 2 738 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Målet är att utveckla en ny teknikplattform för Scheimpflug LIDAR-sensorer anpassad för profilering och monitorering av förbränningsprocesser och industriella processer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utgör en plattform för smarta LIDAR-sensorer specifikt anpassade för förbränningsprocesser och industriella processer. Projektets tillämpning är flerdimensionell profilering av gaser i flammor, kraftverk och ugnar. Tekniken som utvecklas kommer att leverera kritiska parametrar som partikeldistributioner och gasflödeshastigheter. I tillägg kommer plattformen att utgöra en bas för vidareutveckling av flerdimensionell temperaturprofilering, ett område med enorm potential då det idag inte finns några andra etablerade industriella tekniker.

Planerat upplägg och genomförande

Framtagning av den nya teknikplattformen görs genom att utnyttja de mångåriga kunskaper och IPR som finns inom projektgruppen. Projektet engagerar aktörer över hela värdekedjan. Från tidiga prototypkoncept utvecklade i akademiska forskningslaboratorium, till integrering och ingenjörsutveckling av industriellt robusta prototypsystem av teknikbolag och slutligen validering hos två slutanvändare (ett stort svenskt forskningsinstitut och ett stort svenskt kraftbolag), vilka ingår som projektpartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2018

Diarienummer 2018-01551

Statistik för sidan