Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar

Diarienummer 2017-02512
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet med projektet är att för nickelbaserade superlegeringar introducera ICME-metodiken och att utvärdera möjligheterna med termodynamiska beräkningar baserade på CALPHAD-tekniken. Beräkningarna kommer att stödjas av experimentellt arbete och metallografi. En del består av att validera resultaten om hur mikrostrukturen i superlegeringar utvecklas under stelning, fogning och värmebehandlingar. Den andra delen består av att utvärdera noggrannheten vid beräkningar av jämvikter i ett nytt legeringsområde för superlegeringar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar främst till agendamålet #3 Öka materialutvecklingstakten genom en integrerad metodik för att optimera prestandan hos Ni-baserade superlegeringar. Detta kommer att minska risken för att förstöra material på grund av felaktiga värmebehandlingar och genomförbarhetsstudien kommer att ge en bättre förståelse för nuvarande spridning i materialegenskaper på grund av tillverkningsprocesser och medel att motverka dessa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av en kommitté med representanter från de deltagande parterna och med rapportering till en styrgrupp från Jernkontoret. Regelbundna möten, hos någon av deltagarna och via telefon, är planerade för ett effektivt genomförande. Resultat och rapporter från de deltagande företagen kommer att användas i viss utsträckning för att säkerställa att projektet kan genomförs under den begränsade tiden för en förstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.