Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 761 760 kronor
Projektets löptid juli 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Den aktuella genomförbarhetsstudiens syfte och mål, nämligen att validera den bärande idén, har uppfylls: Genomförda beräkningar kan med god precision kopplas mot resultat för metallografi som ställts till förfogande och resultat från litteraturen som granskats. Som förstudie med begränsade resurser har åtskilligt uppnåtts vad gäller målen om beräkningar och homogeniserande värmebehandlingar, förgrovning av gammaprim och precisionen i databasen. Dock återstår mycket arbete med att koppla beräkningar med mikrostruktur och egenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som bärande idé har projektet framgångsrikt belyst möjligheterna med ICME, CALPHAD och superlegeringar, applicerat på ett antal tekniska frågeställningar samt ur ett bredare didaktiskt perspektiv. Det sista är viktigt såtillvida att erfarenhet och kunskap om alla komponenter i projektet initialt var begränsad och det finns nu en större kunskap och tillförsikt vilket är viktigt vid en fortsättning i ansökan om ett projekt i full skala.

Upplägg och genomförande

Den bärande idén har behandlats och drivits av en projektkommitté med representanter från de deltagande företagen och kopplat till en styrgrupp från Jernkontoret. Totalt hölls sju möten, startmöte 2017-08-28 och slutmöte 2018-03-26, med Magnus Hasselqvist från Siemens Industrial Turbomachinery som ordförande. Genomförandet har varit framgångsrikt och effektivt genom att projektet kunnat dra nytta av befintliga kunskaper samt att det har skapat förtroende hos projektdeltagarna angående att dela med sig av interna resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02512

Statistik för sidan