Integrated Breath Alcohol Sensor System (iBASS)

Diarienummer 2013-02639
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 9 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-05-28

Syfte och mål

Det övergripande syftet med iBASS var att visa att det går att utveckla och tillverka en helt ny och användarvänlig alkoholsensor. De övergripande projektmålen är huvudsakligen uppnådda vilket har resulterat i tre följdprojekt. Dessa i sin tur kommer att bidra till de mer långsiktiga målen; att introducera innovativa produkter på den internationella marknaden och därmed stärka svensk industri samt att reducera antalet skadade och dödade i alkoholrelaterade olyckor i trafiken.

Resultat och förväntade effekter

Vi har visat att det är möjligt att ta fram alkoholsensorer som baserar sig på iBASS-konceptet. En första produkt för passersystem har redan marknadsintroducerats. Vidare kommer vi att leverera produkter på eftermarknaden med start 2017. Denna produkt har visserligen munstycke men blir i övrigt snarlik iBASS konceptet. Resultaten från projektet har också resulterat i förlängning av DADSS-programmet. Slutligen utgör iBASS-resultaten basen för Vinnovaprojektet ´Att underlätta en hållbar produktion av alkoholsensorer med global minskning av alkoholrelaterade olyckor´.

Upplägg och genomförande

En del av upplägget var identiskt med de i KAIA-projekten. Upplägget utgjordes här av målbeskrivningar, där aktiviteterna till stor del baserades på resultaten från genomförda undersökningar. Detta kommunicerades, diskuterades och beslut togs i samband med pulsmöten en gång per vecka. När det gäller forskningen rörande utvecklingen av prototyper var upplägget mer detaljstyrt så att det fortsatta arbetet efter iBASS ska kunna följa den modell som gäller för Autolivs förutvecklingsprojekt. Det fungerade bra att på det här sättet använda två olika upplägg i ett och samma projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.