Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IntDemo-Flygplan

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB Aktiebolag Aeronautics
Bidrag från Vinnova 48 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Innovair, demonstratorer
Ansökningsomgång Innovair: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Syfte att stärka den svenska flygindustrins konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv genom utveckling av demonstratorer som kommer innehålla ett flertal nya teknologier, ny metodik och nytt arbetssätt såsom: Additiv tillverkning; hybrida strukturer; multifunktionella strukturer med inbyggda antenner och sensorer; energihantering inklusive elektrifierade aktuatorer och energiåtervinning; fiberoptiska sensorer; innovativa pilotstödsystem baserad på högupplöst 3D geodata; och modellbaserad utveckling inkluderande AI-baserad produktionsberedning.

Förväntade effekter och resultat

En viktig del av den svenska flygindustrins konkurrenskraft är att kunna utveckla nya plattformar från ett ”vitt papper” till färdig produkt. Vissa delar av denna kedja, så som att gå från många tidiga koncept till fördjupad konceptutveckling, genomförs mycket sällan. Ett sätt att stärka förmågan inom fördjupad konceptutveckling, är att utveckla demonstratorer som är kopplade till plattformskoncept. I detta projekt kommer en större del av plattformen att utvecklas och demonstreras virtuellt och fysiskt.

Planerat upplägg och genomförande

Från teknologiarbetspaket där forskning sker kring smart struktur, engergieffektiva system, fiberoptiska sensorer och nya pilotsystem implementera resultaten i utveckling och tillverkning av en fysisk demonstrator. Denna markdemonstrator som tas fram på ett kostnadseffektivt sätt kommer blir del av en flygfarkost med teknologi som senare implementeras i flygande demonstratorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 januari 2023

Diarienummer 2020-00187

Statistik för sidan