Strategiska innovationsprogrammet Innovair, demonstratorer

Innovair är Sveriges strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet representerar hela det samlade flygtekniska innovationssystemet och finansieras av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Försvarsmakten. Med den här satsningen som är inriktad på demonstratorer vill vi stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft. Vi vill också möjliggöra svenskt deltagande i internationella demonstratorer eller bilaterala eller multinationella samverkansprojekt.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 17 januari 2020

Innovair: Forskningsprojekt inom flygteknik

Stängde 17 januari 2020

Riktar sig till svenska företag inom flygindustrin och forskningsorganisationer som vill delta i större samverkansprojekt. Projekten ska bidra till att demonstrerad teknologi snabbare kan införas i framtida flygteknik.

Senast uppdaterad 25 augusti 2020

Diarienummer 2019-04558

Statistik för sidan