Innovativt affärsekosystem för kooperativa intelligenta transportsystemtjänster

Diarienummer
Koordinator IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 707 500 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Inom detta projekt har förutsättningarna för att skapa ett konsortium där kooperativa transport tjänster kan utecklas, användas och distribueras. Förutsättningarna för ett affärsekosystem för kooperativa transporttjänster har utforskats och därigenom har möjligheter och begränsningar för kooperativa transporttjänster i Sverige identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet består av de insikter som skapats kring införande av kooperativa transporttjänster i Sverige. Inom konsortiet har även rollerna hos de olika aktörerna utkristalliserats. Projektet har även skapat och utvecklat nya relationer och kontakter samt genererat nya projektidéer.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i fem parallella arbetspaket där internt och externt arbetsmaterial har producerats. Ett antal workshops och omvärldsanalyser har anordnats inom respektive arbetspaket. En utvärderingsprocess utvecklades och lades till eftersom projektidén inte kommer att utvecklas vidare inom utmaningsdriven innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.