Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovative Agile Construction for globally improved sustainability (ACon4.0)

Diarienummer
Koordinator CEMENTA AKTIEBOLAG - Cementa Aktiebolag, Malmö
Bidrag från Vinnova 499 349 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att utveckla produktivitet och arbetssäkerhet i byggsektorn (från gestaltning till byggnation) genom att samverka och koppla digital design till småskalig intelligent robotisering med låg investeringskostnad (<3 mkr) både på byggplats och i fabrik. nya affärsmodeller stöttar samverkan och kontinuerliga värdekedjor. acon 4.0-projektets vision är också en hållbar byggindustri som bidrar till övriga samhällsutmaningar. projektet har bekräftat, förstärkt och utvecklat ansökans hypoteser.>

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit starten på ett affärsdrivet nätverk Construction robotics på LTH som attraherat en kritisk massa av kunskap och affärsverksamhet inför ett UDI-steg 2. Projektet systemsyn ger möjlighet att också tillgodogöra sig både affärs- och samhällsnytta inte bara produktivitet utan också arbetssäkerhet&jämställdhet, miljöpåverkan och variabel byggnadskvalitet, allt kopplad till Agenda 2030.

Upplägg och genomförande

Projektet har bekräftat, förstärkt och utvecklat ansökans hypoteser kring sektorns stora och komplexa samhällsutmaningar samt problem och behov. Sektorn har visserligen en höga förståelse för behovet av förändring men en generellt låg egen förändringsvilja/-kapacitet. Upplägget är därför ett system av hypoteser som är väldokumenterade men som avviker från de idag dominerande utvecklingslinjerna som bygger vidare på en fragmenterad värdekedja och massproduktion i fabriker. Projektgruppen är sammansatt och utvecklad för att hantera komplexa system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03362

Statistik för sidan