Innovativ samverkan för en modern landsbygd

Diarienummer
Koordinator Tranås kommun - Kommunledningen
Bidrag från Vinnova 2 042 903 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Målet med projektet är att utifrån en gemensam målbild bygga upp en idésluss för Tranås, Kinda, Aneby och Ydre kommuner som ska vara integrerad i kommunernas utvecklingsarbete. Syftet är att bättre ta om hand idéer som uppstår spontant i organisationerna och att efterfråga idéer i det systematiska idéarbetet. Den övergripande problembilden gäller kommunal service och kompetensförsörjning där vi idag ser stora behov av förändringsarbete och nya innovationer för att dessa ska kunna lösas.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att ha en väl fungerande idésluss som ett naturligt inslag i ordinarie verksamhet i de fyra ingående kommunerna efter projekttidens slut. Inom ramen för projektet skall verksamheter och brukargrupper tillsammans utveckla idéer till praktiskt nytta. Vi ska ha en framtagen arbetsmetod för idéutveckling som är i drift. Vi förväntar oss också att ett innovativt klimat och en samarbetskultur genomsyrar hela verksamheterna efter genomfört projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill i projektet bygga vidare på vår gemensamma målbild. Vi kommer att lägga stor vikt vid kommunikation och information kring idéslussen till ledningsgrupper och medarbetare i de fyra kommunerna. Vi kommer att bygga upp en behovsbank med identifierade behov och problem. Vi kommer att jobba med kreativa idéworkshops och ta fram ett arbetssätt för hur vi ska jobba med utlysning av idéer och idéutveckling. Vi ska strukturera och standardisera metoder och arbetsätt för innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-03988

Statistik för sidan